Dokumenty
Home Up Tréneri VIP Stanovy História 2 % z dane Dokumenty

 

Elektronická prihláška do oddielu - TU

Teší sa na Vás Coach team KK Žilina.

 

Hospodárska smernica z 19.9.2010 - TU

Prihláška do oddielu - TU

Lekárska prehliadka - TU

Ostaršenie - TU

horizontal rule

Oddielové príspevky (členské) na rok 2018/2019

horizontal rule

Nábor - Prípravka (2 x týždenne)
160 EUR)/rok (platba 2 x 80 EUR)

Žiaci (3 x týždenne)
200 EUR)/rok (platba 2 x 100 EUR)

Dorastenci (4 x týždenne)
200 EUR)/rok (platba 2 x 100 EUR)

Seniori (4 x týždenne)
200 EUR)/rok (platba 2 x 100 EUR)

Súrodenci (20 % zľava)
320 EUR/rok (platba 2 x 160 EUR)

horizontal rule

Splatnosť
1. platba do 20. októbra 2018
2. platba do 31. januára 2019

horizontal rule

Oddielový príspevok (členské), je príspevok pre oddiel za účelom vytvárania vhodných podmienok (materiálnych, tréningových a ekonomických) pre rozvoj športového vývoja členov oddielu (karatistov). Stanovenú výšku príspevku  je každý cvičenec podľa zaradenia do skupín povinný uhradiť v zmysle hore uvedenej splatnosti.
V prípade nedodržania uvedených podmienok nebude umožnené cvičencovi zúčastňovať sa tréningového procesu až do vyrovnania podlžností.  

horizontal rule