Kata
Home Up Kata Kumite Výstroj na karate

 

WKF Shitei Kata - videa (kategória od 14. rokov)

Goju Ryu

Saifa

Seipai

Shito Ryu

Bassai Dai

Seienchin

Shoto Kan

Jion

Kanku Dai

Wado Ryu

Chinto

Seishan

horizontal rule

Kategória do 10 rokov :

Goju Ryu

Taikyoku Chudan Ni

Taikyoku Kake uke Ichi

Shito Ryu

Hean Nidan

Shoto Kan

Hean Shodan

Wado Ryu

Pinan Shodan

Pinan Nidan

horizontal rule

Kategória do 10 až 13 ročných :

Goju Ryu

Gekisai Dai Ichi

Gekisai Dai Ni

Shito Ryu

Hean Yondan

Shoto Kan

Hean Sadan

Wado Ryu

Pinan Sandan

Pinan Nidan

horizontal rule

Platnosť od septembra 2008 - rozhodnutie VV SZK

V kategórii kata 12 až 13 ročných si budú môcť pretekári pri cvičení  Shitei kata vybrať z kata:
bulletGekisai Dai Ichi -Ni, Pinan-Hean Sandan- Yondan
bulletBassai Dai, Seienchin, Seipai, Saifa, Jion, Kanku Dai, Seishan, Chinto 

horizontal rule

KATA SHOTOKAN - videa aj s popisom nájdete TU