Miesto
Home Up Miesto Program Terchová Cup Zoznam účastníkov

 

Škola v prírode Terchová

Terchová

ul.Repáňovia 1023

013 06 Terchová

www.skolavprirode.eu.sk

horizontal rule

Kontakt

František Zicho

 - mobil: 0905 609 245, 0911 102 120

horizontal rule

telocvičňa telocvičňa

Telocvičňa vybavená so súťažnými žinenkami  - tatami 

Chata Chata

Chata - ubytovanie

jedáleň grilovačka
Jedáleň  Grilovačka
terasa vonku

Terasa

Cvičenie v prírode