Nábor
Home Klub - Kontakty Karate Tréningy Kalendár Pretekári Nábor Skúšky STV Camp Výsledky Foto Linky Partneri Grand Prix Žilina

 

Oddielové príspevky na rok 2016 - splatnosť do 15.10.2016
80 EUR člen (nábor, pokročilí aj pretekári KK Žilina)
súrodenci
130 EUR
40 EUR - karate škôlka (tréning v piatok)
uhradiť na č.ú: 
IBAN: SK12 0900 0000 0000 7651 7364
VS : 2015 Poznámka : Priezvisko a meno
info: 0948 900 425 

horizontal rule

V prípade záujmu kontaktujte trénera

Ing. Ľubica Vimpeľová

Kontakt -  0910308442

Narodená : 25.5.1988
STV : 3. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň, rozhodca 2. stupeň

Športové úspechy:
Majsterka SR 2002 v kumite žiačky
2. miesto na M SR 2013 v kumite ženy - 68 kg

Elektronická prihláška do oddielu - TU

Teší sa na Vás Coach team KK Žilina.

 

horizontal rule

Nábor - prípravka 2016/2017


Zväčšiť mapu

Prihlásiť sa môžete u trénerky Ľubici Vimpelovej na tel. čísle 0910308442, alebo osobne na tréningu.

 

horizontal rule

Nábor do KK Žilina - AKV (Jarná 13)
2016/2017

horizontal rule

Čas : každý pondelok a stredu
Miesto : ZŠ Jarná a AKV
Tréner : Ľubica Vimpelová - tréner III. triedy, STV - 3. Dan - / tréneri viac TU  / - mobil : 0910308442
Tréningy : 2 x za týždeň - 90 min
pondelok - 18:00 - 19:00 hod.
streda - 18:00 hod - 19:00 hod.
Výstroj na tréning : tepláky, tričko, tenisky (pre 1. rok trénovania) - /výstroj na karate viac TU /
Každý cvičenec dostane oddielové tričko zdarma!
Vek : od 6. rokov ( informujte sa u trénera)

horizontal rule

Nábor do KK Žilina - Vlčince ZŠ Karpatská
2016/2017

horizontal rule

Čas :  
Miesto : ZŠ Karpatská
Tréner : PaedDr. Elena Cisariková  - tréner II. triedy, STV - 3 Dan  tréneri viac TU  / mobil : 0911381920
Tréningy : 1 x za týždeň - 90 min
Výstroj na tréning : tepláky, tričko, tenisky (pre 1. rok trénovania) - /výstroj na karate viac TU /
Každý cvičenec dostane oddielové tričko zdarma!
Vek : od 6. rokov ( informujte sa u trénera)

horizontal rule

 Zameranie tréningu - 1. rok 
Etapa športovej predprípravy

horizontal rule

Ciel etapy : - vytvoriť kladný vzťah k pravidelnému cvičeniu
- zaistiť všestranný pohybový a funkčný rozvoj
- zabezpečiť optimálny psychický rozvoj
Obsah :

50 % všestranná telesná príprava zameraná na : 
- rozvoj jednotlivých pohybových schopností so rozvoj pohyblivosti, obratnosti, všeobecnej sily a vytrvalosti
-  rozvoj pohybových zručností 

50 % nácvik základných techník karate a to nasledovne :
- prebrať techniky na 8.-7.kyu
- Taikyoku džodan I. a II.
- Taikyoku čudan I. a II.
- história karate oboznámiť cvičencov so základnými princípmi etiky a etikety karate
- dôkladne nacvičiť ceremoniál

Tréning :

- objem 30 - 60 tréningových jednotiek podľa rozsahu kurzu
- intenzita cvičenia je nízka až stredná
- druh podnetu - cvičenia prevažne pestrá, prevádzaná globálne, hernou a súťažnou formou

Príprava detí :

Športová príprava detí a mládeže v karate musí zohľadňovať fyziologické osobitosti veku, podporovať harmonický telesný a duševný rozvoj a viesť k zvyšovaniu fyzickej zdatnosti.  

horizontal rule