Sk. poriadok
Home Up Výsledky STV STV DAN Sk. poriadok Techniky

 

Skúšobný poriadok - všeobecná časť 2014 - TU
Skúšobný poriadok techniky GOJU RYU - TU

Skúšobný poriadok KK Žilina - TU

Označenie stupňov technickej vyspelosti kyu a dan

Každý karatista, ktorému bol udelený stupeň technickej vyspelosti kyu alebo dan získava oprávnenie a je povinný odo dňa udelenia nosiť pás zodpovedajúci farebnému označeniu udeleného stupňa technickej vyspelosti : 

10. Dan

- červený pás  
6.-9. Dan - čierny pás  

1.-5. Dan

- čierny pás  

Označenie STV v smere GODŽU - RYU

1. kyu - hnedý pás  
2. kyu - hnedý pás  
3. kyu - modrý pás  
4. kyu - zelený pás  
5. kyu - oranžový pás  
6. kyu - žltý pás s oranžovým pruhom  
7. kyu - žltý pás  
8. kyu - biely pás so žltým pruhom    
 

horizontal rule