Skúšky STV
Home Klub - Kontakty Karate Tréningy Kalendár Pretekári Nábor Skúšky STV Camp Výsledky Foto Linky Partneri Grand Prix Žilina

 

Výsledky STV
STV DAN
Sk. poriadok
Techniky

Najbližšie skúšky na STV
28.01.2020 (utorok)

horizontal rule

Skúšobný poriadok KK Žilina - TU

horizontal rule

Prihláška na skúšky 28.1.2020 - TU

Pozvánka na 28.1.2020 - TU 

horizontal rule

 

Podmienka účasti :

1.      cvičenci KK Žilina

2.      vyplatenie členského príspevku(2019, 2020)

3.      platný preukaz SZK (známka, lek. prehliadka)

4.      vyplatený skúšobný poplatok

5.      odporučenie trénera

 

6.      cvičenci sa zúčastňujú skúšok v karate gi, ktoré vyhovuje všetkým zásadám etikety karate, s označením príslušného STV.

horizontal rule

Schválení skúšobní komisári KK Žilina pre rok 2020:

Ing. Jozef Cisarik (6. Dan) - trieda 1.A SZK
(kompetentný skúšať : v komisii 1.Dan až 7.Dan, samostatne 8.kyu až 1.kyu)

horizontal rule

Paedr. Elena Cisariková (4. Dan) - trieda 1.B SZK
(kompetentná skúšať : v komisii 1.Dan až 3.Dan, samostatne 8.kyu až 1.kyu)

horizontal rule

Marek Radúch (4. Dan) - trieda 3.A SsZK
(kompetentný skúšať : v komisii 2.kyu až 1.Dan, samostatne 8.kyu až 3.kyu)

Ing. Ján Novosad (3. Dan) - trieda 3.A SsZK
(kompetentný skúšať : v komisii 2.kyu až 1.Dan, samostatne 8.kyu až 3.kyu)

Andrej Kirchner (2. Dan) - trieda 3.A SsZK
(kompetentný skúšať : v komisii 2.kyu až 1.Dan, samostatne 8.kyu až 3.kyu)

Ing. Zuzana Bello (3. Dan) - trieda 3.B SsZK
(kompetentný skúšať : v komisii 4.kyu až 1.kyu, samostatne 9.kyu až 5.kyu)

Bc. Eva Nováková (3. Dan) - trieda 3.B SsZK
(kompetentný skúšať : v komisii 4.kyu až 1.kyu, samostatne 9.kyu až 5.kyu)

Oľga Bodnárová (2. Dan) - trieda 3.B SsZK
(kompetentný skúšať : v komisii 4.kyu až 1.kyu, samostatne 9.kyu až 5.kyu)

horizontal rule

Poplatky za skúšky STV od 19.9.2010

8. - 5. kyu 15 EUR
4. kyu 17 EUR
3. kyu 20 EUR
2. kyu 24 EUR
1. kyu 27 EUR
1. Dan 55 EUR

Číslo účtu : IBAN: SK12 0900 0000 0000 7651 7364

horizontal rule

Minimálne čakacie lehoty a podmienky na skúšky STV kyu

 Uvedené čakacie doby medzi skúškami STV kyu sú určené VV SZK.                                     

A/ kyu  čakacia doba od udeleného STV 
9.kyu ......................................  3. mesiace    
8. kyu .....................................  4. mesiace   
7. kyu .....................................  4. mesiace 
6. kyu .....................................  4. mesiace   
5. kyu .....................................  5. mesiacov  
4. kyu .....................................  5. mesiacov  
3. kyu .....................................  5. mesiacov  
2. kyu .....................................  6. mesiacov  
1. kyu .....................................  8. mesiacov  
1.Dan ..................................... 10. mesiacov

#  Pri mimoriadnej vyspelosti skúšaného cvičenca je možné udeliť STV o dva stupne vyšší. Táto zásada platí len do STV 5.kyu.

horizontal rule

Skúšky technickej vyspelosti na 2. - 1. kyu a 1. - 5. Dan
17. januára 2015 - Horná Trnávka /okres Žiar nad Hronom/, kultúrny dom


Upozornenie :

Cvičenci sa zúčastňujú skúšok v karate gi, ktoré vyhovuje všetkým zásadám etikety karate, s označením príslušného STV.

horizontal rule

horizontal rule

B/ Dan              minimálny vek skúšaného              minimálna doba trénovania
1. Dan               minim. vek 15 rokov                         minim. 3 roky
2. Dan               minim. vek 17 rokov                         minim. 2 roky od 1.Danu
3. Dan               minim. 20 rokov                                minim. 3 roky  od 2.Danu      
4. Dan               minim. 24 rokov                                minim. 4 roky  od 3.Danu
# 5. Dan            minim. 29 rokov                                minim. 5 rokov od 4.Danu                        
# 6. Dan            minim. 35 rokov                                minim. 6 rokov od 5.Danu
# 7. Dan            minim. 42 rokov                                minim. 7 rokov od 6.Danu
# 8. Dan            minim. 50 rokov                                minim. 8 rokov od 7.Danu                
# 9. Dan            udeluje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate
#10.Dan            udeľuje sa pri výnimočných životných jubileách za prínos v hnutí karate
 

# Znamená že vykonanie skúšky alebo udelenie týchto technických stupňov podlieha pod právomoc VV SZK a jeho príslušných komisií.
# Výnimočné udelenie vyššieho STV Dan ( bez skúšok) schvaľuje VV SZK.