Tréneri
Home Up Tréneri VIP Stanovy História 2 % z dane Dokumenty

 

Tréneri KK Žilina
Zuzana Bello, Silvia Chajdáková, Dominika Mažgutová, Marek Radúch, Jozef Cisarik, Ján Novosad,
 Július Pevala, Andrej Hoľán, Eva Nováková.

horizontal rule

Ing. Ján Novosad

Marek Radúch

Narodený : 27.10.1981
STV : 2. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň

Športové úspechy:
2. miesto na Majstrovstvách SR 2002 v Trenčíne
kumite muži - 65 kg
1. miesto Slovenský pohár 2001 v Prešove
v kumite juniori - 65 kg
3. miesto Európsky pohár univerzít 2001 v B. Bystrici
v kumite muži do 68 kg
3. miesto na Akademických Majstrovstvách SR 2002
v Košiciach - kumite muži  - 65 kg
Narodený : 3.4.1987
STV : 4. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň, rozhodca 3. stupeň SZK

Športové úspechy:
Majster SR 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
v kumite muži + 84 kg reprezentant SR

horizontal rule

Ing. Ľubica Vimpeľová

Ing. Zuzana Bello

Narodená : 25.5.1988
STV : 4. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň, rozhodca 2. stupeň

Športové úspechy:
Majsterka SR 2002 v kumite žiačky
2. miesto na M SR 2013 v kumite ženy - 68 kg
Narodená : 21.12.1985
STV : 3. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň, rozhodca 2. stupeň

Športové úspechy:
Majsterka Európy 2016 - kumite team ženy SR
3. miesto na M SR 2015 kumite ženy - 61 kg
2 miesto na M SR SSHRKA 2015 kumite ženy BRH

horizontal rule

Ing. Július Pevala

Andrej Hoľán

Narodený : 27.8.1966
STV : 3. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň

Športové úspechy:
Majster Európy 2016 v kumite muži + 45 r.
Majster Európy 2015 v kumite muži + 45 r.
 
Narodený : 12.11.1994
STV : 2. Dan

Športové úspechy:
3. miesto na M SR 2016 kumite muži BRH 
3. miesto na M SR 2014 kumite st. juniori - 75 kg
3. miesto na M SR 2013 kumite muži - 75 kg
1. miesto Slovenský pohár 2013 - kumite juniori - 78

horizontal rule

Eva Nováková

Dominika Mažgútová

Narodená : 26.9.1994
STV : 3. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň

Športové úspechy:
Majsterka Európy 2016 SR -  kumite ženy - 55 kg.
3. miesto - M. Európy 2016 GR  - kumite ženy - 55 kg
Majsterka Európy 2016 - kumite team ženy SR
3. miesto na M SR 2016 - kumite ženy - 55 kg
Majster SR SSHRKA 2015 v kumite ženy - 60 kg, BRH
 
Narodená : 7.9.1994
STV : 2. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň

Športové úspechy:
1. miesto Pohár SsZK 2010 - kata kadetky
1. miesto Galanta CUP 2009 - kata juniorky
 

horizontal rule

Silvia Chajdáková

Narodená : 14.11.1994
STV : 2. Dan
Kvalifikácia : tréner I. stupeň
Športové úspechy:
3. miesto na M SR 2017 kumite ženy - 50 kg
3. miesto na M SR 2016 kumite ženy - 50 kg
3. miesto na M SR 2015 kumite ženy - 50 kg
3. miesto na M SR 2014 kumite ženy - 55 kg

horizontal rule

Tréneri KK Žilina 2015/2016
p.č. Meno skupina

STV

kvalifikácia

mobil

email

1. Ing. Jozef Cisarik  pretekári  seniori + dorast 5. Dan 1. trieda 0948 900 425

cisarik@chello.sk

2. PaedDr. Elena Cisariková pretekári  seniori + dorast ZŠ Karpatská 3. Dan 2. trieda  0911 381 920

cisarik@chello.sk

3. Ing. Ľubica Vimpelová  Nábor 3. Dan 1. stupeň 0910 308 442

lubicadear@gmail.sk 

4. Marek Radúch pretekári  seniori + dorast 3. Dan 1. stupeň 0903446376

m.raduch@gmail.com

5. Ing. Zuzana Bello  seniori - škôlka 2. Dan 1. stupeň

  0911 278 505

tria@orangemail.sk

6. Ing. Július Pevala Pokročilí (žiaci + minuloročný nábor) 2. Dan 1. stupeň 0908 242 396

juliusu@zoznam.sk

7. Ing. Ján Novosad pretekári  seniori + dorast 1. Dan 1. stupeň 0914 291 162

cremoabw@gmail.com

8. Andrej Hoľan Pokročilí (žiaci + minuloročný nábor) 2. Dan   0914175 211

adoholan@yahoo.com

9. Eva Nováková pretekári  seniori + dorast 2. Dan   0948 791 117 evka96@gmail.com
10. Dominika Mažgutová Nábor + KATA 1. Dan    0948 220 636 .dominika.mazgutova@gmail.com
11. Alexander Arce KATA 2. kyu      

horizontal rule

p.č. Meno

STV

kvalifikácia

mobil

email

1. Ing. Jozef Cisarik  5. Dan 1. trieda A 0948 900 425

cisarik@chello.sk

2. PaedDr. Michal Hrubý  PhD. 5. Dan 1. trieda A 0902 329 014

hruby@post.cz

3. PaedDr. Elena Cisariková 3. Dan 2. trieda B  0911 381 920

cisarik@chello.sk

4. Ing. Zuzana Bello  2. Dan 3. trieda C

   0908 545 658

tria@orangemail.sk

5. Bc. Ľubica Vimpelová  3. Dan 3. trieda C 0910 308 442

lubica80@post.sk 

6. Ján Garabík 2. Dan 3. trieda C 0904 864 354

jancii@inMail.sk

7. Radoslav Uriča 4. kyu 3. trieda C 0948 505 528 .
8. Ján Kramár 4. kyu 3. trieda C 0914 205 838 .
9. Juraj Tabak 1. Dan      
10. František Drabecký 2. Dan 3. trieda C    
11. Vladimír Schmith 4. kyu      

horizontal rule

Tréneri - Klub karate Žilina

Tréneri KK Žilina

horizontal rule

Profily trénerov

Ing. Jozef CISARIK

Ing. Jozef CISARIK

Predseda oddielu 

tel. 0948 900 425
E-mail : cisarik@chello.sk
Narodený : 24.4.1968
STV: 5 Dan
Tréner : 1. triedy SZK
Rozhodca : 1. triedy SZK
Skúšobný komisár : 1. triedy A SZK

horizontal rule

Dr. Elena CISARIKOVÁ

 

Dr. Michal HRUBÝ PhD.

PaedDr. Elena CISARIKOVÁ

 

hruby

tel. 0905 381 920
E-mail : cisarik@chello.sk
  tel. 0902 329 014
E-mail : hruby@post.cz
Profil na karate-info.cz 
Tréner štátnej reprezentácie ČR 
Goju-ryu
     
Narodená : 6.12.1974   Narodený : 10.11.1977
STV: 3 Dan STV: 5 Dan
Tréner : 2. triedy
Rozhodca : 3. triedy SsZK
Tréner : 1. triedy
Rozhodca : 1. triedy ČSKE
Súšobný komisár : 1. triedy ČSKE
Športové úspechy : Športové úspechy :
3. m. na M SR 2003 - kumite ženy Majster SR 2005, 2006 - kata muži
3. m. na Akadamických M SR 2002 Majster ČR 2005- kata muži

horizontal rule

Ing. Zuzana GAŠPARIKOVÁ

 

Bc. Ľubica  VIMPELOVÁ

Zuzana GAŠPARIKOVÁ  

Ľubica  VIMPELOVÁ

tel. 0908 545 658
E-mail : tria@orangemail.sk
  tel. 0910 308 442
E-mail : lubica80@post.sk 
     
Narodená : 21.12.1985   Narodená : 25.5.1988
STV: 2. Dan   STV: 3 Dan
Tréner : 3. triedy
Rozhodca : 2. triedy
  Tréner : 3. triedy
Rozhodca : 2. triedy
Športové úspechy :   Športové úspechy :
3. m. na M SR 2007 - kumite ženy   Majsterka SR 2002 - kumite st. žiačky
3. m. na M SR 2006 - kumite juniorky   3. m. na SP seniorov 2007 - kumite ženy

horizontal rule

Ján Garabík

 

Radoslav Uriča

 

Radoslav Uriča

tel. 0904 864 354
E-mail : jancii@inMail.sk
  tel. 0948 505 528
E-mail :  
     
Narodený : 29.12.1974   Narodený : 1.12.1980
STV: 2. Dan   STV: 3 Kyu
Tréner : 3. triedy
Rozhodca : 3. triedy
  Tréner : 3. triedy
Rozhodca :