2003

horizontal rule

Stredoslovenský pohár mládeže - 1. kolo 
8.2.2003 Zvolen

1. miesto :

Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky + 55 kg
Lukáš Rusnák - kumite st. dorastenci - 65 kg
Juraj Tabak - kumite ml. dorastenci + 60 kg

2.miesto :

Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 55 kg
Andrej Hoľan - kata deti chlapci

3. miesto :

Michaela Rusnáková - kumite st. žiačky + 50 kg
Renáta Kuchariková - kumite st. dorastenky + 55 kg

Pohár klubov SsZK

1. miesto : Rapid Bratislava
2. miesto : Ekonóm Trenčín
3. miesto : KK Žilina

horizontal rule

Majstrovstvá Slovenska mužov a žien 
29.3.2003 Banská Bystrica

2. miesto : 

Nina Olenočinová - kumite ženy + 60 kg

3. miesto :  Renáta Kuchariková - kumite ženy + 60 kg
Elena Cisariková - kumite ženy + 60 kg

horizontal rule

Veľká cena Ostravy
29.3.2003 Ostrava

2. miesto :  Tomáš Jánošík - kumite ml. žiaci - 40 kg
Maroš Kočvara - kumite st. žiaci + 55 kg
3. miesto :

Juraj Tabak - kumite ml. dorastenci BRH
Michaela Kucharčíková - kumite st. žiačky - 40 kg

horizontal rule

Otvorené Majstrovstvá Bratislavy žiakov a ml. dorastencov
6.4.2003 Bratislava

1. miesto :

Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky ženy + 60 kg
Juraj Tabak - kumite ml. dorastenci + 60 kg
Andrej Hoľan - kumite chlapci - 30 kg

2. miesto :

Renáta Kuchariková - kumite ženy + 60 kg
Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky + 50 kg
Michaela Kucharčíková - kumite st. žiačky - 40 kg
Karol Kubička - kumite st. dorastenci + 75 kg

3. miesto :

Ľubica Vimpeľová - kumite st. dorastenky - 55 kg

horizontal rule

Otvorené Majstrovstvá SsZK žiakov a ml. dorastencov
12.4.2003 Žilina

1. miesto : Juraj Tabak - kumite ml. dorastenci + 60 kg
Róbert Stojka - kumite ml. dorastenci - 65 kg
Andrej Hoľan - kata chlapci
2. miesto : Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky - 55 kg
Martina Poliačková - kumite ml. dorastenky + 60 kg
Michaela Kucharčíková - kumite st. žiačky - 45 kg
3. miesto :

Matej Línek - kumite ml. dorastenci - 60 kg

horizontal rule

Akademické Majstrovstvá SR mužov a žien
23.4.2003 B. Bystrica

2. miesto :

Peter Šimon - kumite muži - 70 kg

3. miesto :

Branislav Baják - kumite BRH, + 80kg
Ján Novosad - kumite muži - 65 kg

horizontal rule

Zvolen Cup
3.5.2003 Zvolen

1. miesto :

Nina Olenočinová - kumite dorastenky + 55 kg

3. miesto :

Michaela Kucharčiková - kumite st. žiačky - 50 kg
Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky + 50 kg

horizontal rule

Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastencov
17.5.2003 Nové mesto nad Váhom

1. miesto : Juraj Tabak - kumite ml. dorastenci + 65 kg
2. miesto : Róbert Stojka - kumite ml. dorastenci - 65 kg
Michaela Kucharčíková - kumite st. žiačky - 45 kg
3. miesto :

Ľubica Vimpeľová - kumite st. žiačky + 45 kg
Andrej Hoľan -kumite deti - 30 kg
Radka Kucharčiková - kumite ml. žiačky - 35 kg
Tomáš Janošík - kumite ml. žiaci - 40 kg
Maroš Kočvara - kumite ml. dorastenci + 65 kg
Martina Poličková - kumite ml. dorastenky + 60 kg

horizontal rule

Czech Open 24., 25.05.2003
Mladá Boleslav ČR

1. miesto : Nina Olenočinová - kumite dorastenky + 58 kg
Nina Olenočinová - kumite ženy - 60 kg
Marek Radúch - kumite dorastenci - 75 kg
družstvo dorastenky/ Olenočinová, Kuchariková, Pečimonová /
2. miesto : Renáta Kuchariková - kumite dorastenky + 58 kg
Družstvo žiaci / Kubička, Kočvara/
3. miesto :

Karol Kubička - kumite st. žiaci + 55 kg

horizontal rule

II. Medzinárodní Havířovský pohár mládeže
31.05.2003 Havířov ČR

1. miesto : Róbert Stojka - kumite st. žiaci + 60 kg
družstvo dorastencov/ Tabak, Línek, Stojka, Kočvara, Kubička/
2. miesto : Juraj Tabak - kumite st. žiaci + 60 kg
Družstvo st. žiaci / Tabak, Línek, Stojka, Kočvara, Kubička/
3. miesto : Maroš Kočvara - kumite st. žiaci + 60 kg

horizontal rule

Stredoslovenský pohár mládeže - 2. kolo
7.5.2003 B. Bystrica

1. miesto : Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky + 55 kg
Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 55 kg
Andrej Hoľan - kumite chlapci - 30kg
2. miesto :

Michaela Rusnáková - kumite st. žiačky + 50 kg
Maroš Kočvara - kumite ml. dorastenci + 60 kg
Daniel Miko - kumite st. dorastenci + 65 kg

3. miesto : Marek Radúch - kumite st. dorastenci + 65 kg
Michaela Kucharčíková - kumite st. žiačky - 40 kg
Peter Majerov - kumite chlapci + 30 kg
Adrián Lóderer - kumite ml. žiaci - 40 kg
1. miesto : Ekonóm Trenčín
2. miesto : KK Žilina
3. miesto : KK Zvolen

horizontal rule

Karatista oddielu pre rok 2003
18.6.2003 Žilina

1. miesto : Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky - 60 kg
2. miesto :

Juraj Tabak - kumite ml. dorastenci + 65 kg

3. miesto :

Marek Radúch - kumite st. dorastenci - 70 kg

horizontal rule

Pohár SNP a Európsky pohár univerzít
27.9.2003 Banská Bystrica

1. miesto : Marek Radúch - kumite dorastenci + 70 kg
Renáta Kuchariková - kumite ženy + 60 kg
2. miesto :

Nina Olenočinová - kumite dorastenky + 55 kg

horizontal rule

Slovenský pohár dorastencov a juniorov
8.10.2003 Prešov

1. miesto :

Matej Línek - kumite st. dorastenci - 60 kg

3. miesto :

Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 60 kg

horizontal rule

Morava OPEN - medzinárodný turnaj v ČR
18.10. 2003 Kopřivnica

1. miesto : Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 60 kg
Tomáš Janošík - kumite žiaci - 40 kg
3. miesto :

Matej Línek - kumite dorastenci - 60 kg

horizontal rule

Slovenský pohár dorastencov a juniorov
8.11.2003 Zvolen

1. miesto :

Marek Radúch - kumite st. dorastenci - 75 kg

3. miesto :

Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 60 kg
Matej Línek - kumite st. dorastenci - 60kg

horizontal rule

Majstrovstvá SsZK dorastencov a juniorov a SsZK pohár mládeže
15.11.2003 Zvolen

1. miesto : Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 60 kg
Maroš Kočvara - kumite ml. dorastenci + 60 kg
Andrej Hoľan -kumite deti - 30 kg
Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky - 55 kg
2. miesto :

Lukáš Nový - kumite ml. žiaci - 40 kg
Peter Binó - kumite ml. dorastenci - 60 kg
Peter Binó - kumite st. dorastenci - 65 kg
Tomáš Janošík - kumite ml. žiaci - 40 kg
Martin Chovan - kumite ml. žiaci - 35 kg

3. miesto :

Andrej Hoľan -kata deti
Nina Olenočinová - kumite juniorky + 60 kg
Matej Línek - kumite st. dorastenci - 60 kg
Ľubica Vimpeľová - kumite st. dorastenky - 55 kg

1. miesto : KK Zvolen
2. miesto : KK Žilina
3. miesto : KK Levice

horizontal rule

Slovenský pohár dorastencov a juniorov
22.11.2003 Trenčín

1. miesto :

Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 60 kg

2. miesto :

Terézia Kvasnicová - kumite dorastenky + 60 kg
Marek Radúch - kumite st. dorastenci - 75 kg

3. miesto :

Juraj Tabak -kumite st. dorastenci + 75 kg

horizontal rule

Majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov
14.12.2003 Trenčín

2. miesto : Marek Radúch - kumite dorastenci - 75 kg
Juraj Tabak - kumite dorastenci + 75 kg
3. miesto :

Terézia Kvasnicová - kumite dorastenky + 60 kg

horizontal rule