2004

horizontal rule

Stredoslovenský pohár mládeže - 2. kolo 
14.2.2004 Martin

1. miesto :

Marek Radúch - kumite st. dorastenci + 65 kg
Andrej Hoľan - kumite chlapci - 30kg 
Nina Olenočinová - kumite st. dorastenky + 55 kg
Martin Chovan- kumite ml. žiaci - 40 kg
Maroš Kočvara - kumite ml. dorastenci + 60 kg
Michaela Kucharčiková - kumite ml. dorastenky - 55 kg
Matej Línek - kumite st. dorastenci - 65 kg

2. miesto : Juraj Tabak - kumite st. dorastenci +65 kg
Andrej Hoľan - kata deti chlapci
3. miesto :

Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky + 55 kg

Pohár klubov SsZK po 2. kolách

1. miesto : KK Zvolen
2. miesto : KK Žilina
3. miesto : SM Martin

horizontal rule

Majstrovstvá SsZK mužov a žien 
14.2.2004 Martin

2. miesto : 

Nina Olenočinová - kumite ženy + 60 kg
Nina Olenočinová - kumite ženy BRH
Marek Radúch - kumite muži - 75 kg

3. miesto :  Renáta Kuchariková - kumite ženy + 60 kg

horizontal rule

Slovenský pohár dorastencov 
21.02.2004 Zvolen

3. miesto :

Marek Radúch - kumite st. dorastenci - 75 kg
Juraj Tabak - kumite st. dorastenci + 75kg

horizontal rule

Majstrovstvá SsZK žiakov a ml. dorastencov 
Stredoslovenský pohár mládeže - 3. kolo 
20.3.2004 Žilina

1. miesto :

Juraj Tabak - kumite st. dorastenci + 65 kg
Maroš Kočvara - kumite ml. dorastenci + 60 kg
Michaela Kucharčiková - kumite ml. dorastenky - 55 kg
Matej Línek - kumite st. dorastenci - 65 kg
Erik Ponechal - kumite ml. dorastenci - 45 kg

2. miesto :

Martin Chovan- kumite ml. žiaci - 40 kg
Andrej Hoľan - kumite chlapci - 30kg
Radka Kucharčiková - kumite st. žiačky - 40 kg
Peter Tinka - kumite ml. žiaci - 30 kg
Róbert Stojka - kumite st. dorastenci + 65 kg 

3. miesto :

Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky - 55 kg
Ľubica Vimpeľová - kumite st. dorastenky - 55 kg
Matej Mičák - kumite chlapci + 30 kg
Anna Čanecká kumite ml. žiačky - 35 kg
Lucia Vlčková - kumite ml. žiačky - 40 kg

Pohár klubov SsZK

1. miesto : KK Zvolen
2. miesto : KK Žilina
3. miesto : SM Martin

horizontal rule

Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastencov
15.05.2004 Košice

2. miesto : Ľubica Vimpeľová - kumite ml. dorastenky - 55 kg

horizontal rule