Výsledky STV
Home Up Výsledky STV STV DAN Sk. poriadok Techniky

 

2005-08
2009-2015

2017

19.08.2017 - Skúšky STV na 1. až 5. Dan
Stredoslovenský zväz karate usporiadal skúšky technickej vyspelosti 1.-2. Kyu a Dan, ktoré sa konali 19.8.2017 v Terchovej.  Skúšobná komisia pracovala v zložení:    prof. RNDr. František Kačík, PhD., 6.Dan - predseda sk. komisie,  členovia skúšobnej komisie : Jozef Poliak -, 6. Dan, Ing. Jozef Cisarik, 5. Dan,

Úspešní cvičenci KK Žilina:

Marek Radúch - 4. Dan, Eva Nováková - 3. Dan, Milan Dokoupil - 2. Dan, Elena Cisariková - 4. Dan,
Ľubica Vimpeľová - 4. Dan, Oľga Bodnárová - 1. Dan,

horizontal rule

21.06.2017 - Skúšky STV na 8. až 1. kyu
výsledky TU

2016

21.12.2016 - Skúšky STV na 7. až 2. kyu
výsledky TU

horizontal rule

19.08.2016 - Skúšky STV na 1. až 3. Dan
 

Stredoslovenský zväz karate usporiadal skúšky technickej vyspelosti 1.-2. Kyu a Dan, ktoré sa konali 19.8.2016 v Terchovej.  Skúšobná komisia pracovala v zložení:  Jozef Poliak -, 6. Dan  - predseda sk. komisie,    členovia skúšobnej komisie : Ing. Jozef Cisarik, 5. Dan Mgr. Ľubomír Striežovský, 4. Dan,  a PaedDr. Elena Cisariková, 3. Dan 

Úspešný na skúška za KK Žilina :
Ján Novosad, Andrej Kirchner, Silvia Chajdáková, Dominika Mažgútová- 2. Dan, Marek Pončka (KK Žilina) - 1. Dan.

horizontal rule

21.06.2016 - Skúšky STV na 8. až 2. kyu
výsledky TU

horizontal rule

20.06.2016 - Skúšky STV na 8. kyu
výsledky TU

horizontal rule

6.1.2016 - Skúšky STV
výsledky TU

horizontal rule

2015

22.12.2015 - Skúšky STV
výsledky TU

horizontal rule

Stredoslovenský zväz karate usporiadal skúšky technickej vyspelosti 1.-2. Kyu a Dan, ktoré sa konali 21.8.2015 v Terchovej.  Skúšobná komisia pracovala v zložení:  Ing. Jozef Cisarik, 5. Dan - predseda sk. komisie,  členovia skúšobnej komisie : Mgr. Ľubomír Striežovský, 4. Dan,  a PaedDr. Elena Cisariková, 3. Dan 

Július Pevala, Andrej Hoľan (KK Žilina), Lukáš Maretta (KK D. Kubín) - 2. Dan, Andrej Konečný(KK D. Kubín) -1. Dan, Michal Marčák (Sokol Žilina), Marek Pončka (KK Žilina) - 1. kyu.

horizontal rule

23.06.2015 - Skúšky na 8.-3.kyu - výsledky TU

23.06. Skúšky na 8. kyu - prípravka 2014/2015

23.06.2015 - Skúšky STV

horizontal rule

Skúšky technickej vyspelosti na 2. - 1. kyu a 1. - 5. Dan
17. januára 2015 - Horná Trnávka /okres Žiar nad Hronom/, kultúrny dom